0983234098
Địa chỉ: Số 11b, ngõ 68 phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

Đào tạo

LỊCH ĐÀO TẠO KẾT CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL

 

Đào tạo https://docs.google.com/spreadsheets/d/13rmxHYnJ9hHyCgoH1WPQJC7TMrFnUoJH39chfPZTpn8/edit?usp=sharing

 

 

Khách hàng nói gì về tôi

CEO Duyên koma

Sơn nguyễn - Vualogo

Rồng lắc - Trung

Lê Phương - CEO LÊ GIA GROUP

Nguyễn Huy Hoàng Giám Đốc Getfly

CEO Vệ sinh Hòa Mỹ - Miss Phượng

Hải CEO MARKETING MOMA

Nam CEO Moma

G

0983234098
Nhắn tin!